• bty

Фабричен цех

Работилница

MCB Workshop

Работилница MCB

Ultrasonic conformance laser printing

Ултразвуков лазерен печат за съответствие

Temperature rise test station

Изпитателна станция за повишаване на температурата

Synthesise testing room

Стая за тестване за синтезиране

Pickling tank

Резервоар за мариноване

Spraying Workshop(1)

Работилница за пръскане

MCB Testing room

Стая за тестване на MCB

MCB LCD short time delay test platform

MCB LCD тестова платформа за кратко време закъснение

MCB Assembly line1

MCB Монтажна линия

IMG_9174

Работилница MCB

Aging testing room

Стая за тестване на стареене

Nylon resin electric jade powder injection workshop

Работилница за електроинжектиране на прах от найлонова смола

Distribution cabinet metal support workshop

Цех за метална опора за разпределителен шкаф

MCB Assembly line2

MCB Монтажна линия

MCB Long delay test station

MCB тестова станция с дълго закъснение